Medlemsavgift


Familj

350 kr

Enskild

250 kr

------------------------------------

-------

Sjösättning/upptagning av egen motorbåt


Medlem

     0 kr

Ej medlem

 100 kr

------------------------------------

-------

Uppläggning av båt


Sommar


Optimist

 150 kr

Zoom 8, E-jolle

200 kr

Laser/ILCA/mindre 2 mansjolle

300 kr

Större segelbåt

400 kr

------------------------------------

-------

Vinter


 1 mansbåt

250 kr

2 mansbåt

500 kr

------------------------------------

-------

Motorbåt (typ eka, nolhått)

500 kr

Endast vinter, sjösatt senast 1 maj
Bankgiro   5688-8316


Swish          123 483 73 57

Märk betalningen med För och efternamn samt vad betalningen avser.