Uppläggning av båtar


Avgift, läs mer här.

Som medlem har du möjlighet att förvara din segelbåt på SSN.


Före du lägger upp din båt så skicka en förfrågan till info@norderviken.se så att det finns plats. Ange hur många båtar du önskar lägga upp, typ av båt samt segelnummer.


Segelboden

I första hand är det klubbens utrustning som ska förvaras i segelboden så att seglarskolans verksamhet fungerar. I andra hand är det aktiva instruktörer i seglarskolan som har förtur till plats och därefter att du kommunicerat detta med styrelsen.


Jolleplan

Platsen närmast rampen är avsedd för klubbens jollar så att seglarskolan ska fungera smidigt. Större jollar ska förvaras närmast Sälviksvägen, har ni en större båt så kommunicera med oss så hjälps vi åt att hitta en plats.


Märkning

Båten ska vara märkt med

  • Namn (på den som betalar avgiften)
  • Mobiltelefon
  • E-post


Mindre motorbåt (endat vinter 1 september-30 april)

Som medlem har du möjlighet att förvara din motorbåt hos oss under vinterna i mån av plats. Motorbåten ska vara sjösatt senast 1 maj. Även motorbåten ska vara märkt enligt ovan.