LEDARSKAP

ORDFÖRANDE


Gunilla Lundberg

0730465182

Vald tom årsmötet 2023

VICE ORDFÖRANDE


Andreas Berg


Vald tom årsmötet 2024

KASSÖR


Magdalena Schwartz Åkerberg

0706814562

Vald tom årsmötet 2024

SEKRETERARE


Ellen Torstensson Hultberg


Vald tom årsmötet 2023

LEDAMOT


Andreas Ljungberg


Vald tom årsmötet 2023

LEDAMOT


Line Holmqvist


Vald tom årsmötet 2024

LEDAMOT


Niklas Grimslätt


Vald tom årsmötet 2023

VALBEREDNING


Jacob Agertoft


REVISORER


Elvira Forsberg

Ylva Dahlberg

KONTAKTA OSS