LEDARSKAP

ORDFÖRANDE


Gunilla Lundberg

ordforande@norderviken.se

Vald tom årsmötet 2024

VICE ORDFÖRANDE


Andreas Bergh

andreas.bergh@norderviken.se

Vald tom årsmötet 2024

LEDAMOT


Daniel Uttgren

daniel.uttgren@norderviken.se

Vald tom årsmötet 2025

LEDAMOT


Ellen Torstensson Hultberg

ellen.t.hultberg@norderviken.se

Vald tom årsmötet 2025

LEDAMOT


Andreas Ljungberg

andreas.ljungberg@norderviken.se

Vald tom årsmötet 2025

LEDAMOT


Line Holmqvist

line.holmqvist@nordeviken.se

Vald tom årsmötet 2024

LEDAMOT


Niklas Grimslätt

niklas.grimslatt@norderviken.se

Vald tom årsmötet 2025

KASSÖR


Sandra Leichel

kassor@nordeviken.se

Vald tom årsmötet 2024

REVISORER


Elvira Forsberg

Ylva Dahlberg

VALBEREDNING


Jacob Agertoft

valberedning@norderviken.se